ביטוח אחריות נושאי משרה ביטוח אחריות נושאי משרה זהו ביטוח אשר נועד עבור כל אלו העוסקים כנושאי משרה, הללו חשופים בכל עת לתביעות רבות היכולות להתקיים מולם, אותם תביעות קשורות לצורת הניהול ולמסגרת התפקיד אשר בו מכהן נושא המשרה. ביטוח אחריות נושאי משרה מעניק גם בטחון רב כלכלי עבור המבוטח […]

שינוי גודל גופנים