קיימות ואיכות הסביבה קיימות ואיכות הסביבה הוא תחום המתייחס לתהליכים ממושכים בתחום איכות הסביבה. קיימות היא בעצם הגדרה לתהליך, מצב או התמשכות של מצב לאורך זמן. המושג מתייחס בעיקר לעולם האקולוגיה בו בעצם מדובר במערכות אקולוגיות או תהליכים אקולוגיים הנשמרים לאורך זמן. אצל האדם, מושג הקיימות מתייחס בעיקר למבט על […]

שינוי גודל גופנים